Continue beveiliging

Hoe wij werken

Hacksclusive helpt uw bedrijf met 'shift-left'. Shift-left is een benadering voor het testen van de beveiliging waarbij tests eerder in de ontwikkelingslevenscyclus worden uitgevoerd. De tests worden naar links verplaatst op de tijdlijn van de ontwikkelcyclus. Het Hacksclusive platform helpt u om eerder en vaker te testen. Een shift-left benadering resulteert in veiligere software. Concreet betekent dit:

  • Minder kwetsbaarheden

  • Kwetsbaarheden worden eerder ontdekt

  • Kwetsbaarheden worden sneller opgelost

Methodologie

Onze aanpak

richt zich op procesintegratie
01
Nulmeting

Hacksclusive begint een samenwerking bij voorkeur met een nulmeting. Daarbij worden de relevante bedrijfsmiddelen, het aanvalsoppervlak, de bedreigingen en de kwetsbaarheden in kaart gebracht.

02
White box aanpak

Idealiter ontvangt Hacksclusive vóór een assessment zoveel mogelijk informatie over de in de scope gedefinieerde bedrijfsmiddelen. Denk daarbij aan het netwerkontwerp of de broncode.

03
Standaarden

Hacksclusive gebruikt voor haar testen industriestandaarden zoals de Application Security Verification Standard (ASVS), Mobile Applications Verification Standard (MAVS) en IoT Security Verification Standard (ISVS).

04
Hulpmiddelen

Hacksclusive gebruikt voor haar testen bekende security tools zoals Nmap, Nessus, BurpSuite, SQLmap, WireShark, ZAP enzovoort. We automatiseren waar mogelijk en testen 'hands-on' waar nodig.

05
Kennisoverdracht

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van Hacksclusive is (continue en proactieve) kennisoverdracht. Dit stelt je in staat om 'shift-left' te gebruiken: integreer geautomatiseerd testen in uw ontwikkelproces.

06
Iteratief

Na de nulmeting bepaalt Hacksclusive samen met u hoe het testen van de beveiliging (stap voor stap) kan worden geïntegreerd in de ontwikkelcyclus. Kleine en frequente (her)test iteraties worden gepland.